Ana sayfa » Sağlıklı Yaşam » Psikoloji » Manik Depresif – Bipolar Bozukluk
Hastalıklar Psikoloji Sağlıklı Yaşam

Manik Depresif – Bipolar Bozukluk

ojemoje-bipolar-bozukluk-manik-depresif-genetik-bozukluk

Bipolar Bozukluk Nedir?

Kişilerin ruh halinde ani iniş çıkışlar anlamına gelmektedir. Bipolar bozukluk, ataklarla seyreden bir duygu hali bozukluğudur. Bipolar bozukluk bazen şizofreniyle karıştırılabilmektedir ancak kesinlikle şizofreni değildir. Bipolar bozukluk genellikle tedaviyle tam düzelme sağlanabilen ve bir iki atak sonrası bazen yaşam boyu bir daha görülmeyebilen bir genetik bozukluk olabileceği gibi sağlıklı bir bireyde de görülebilir. Bipolar bozukluğun farklı isimleri vardır. En eski ismi, halk arasında daha çok bilinen manik depresiftir. Bu hastalık aslında iki uçludur yani bir tarafta depresyon hali diğer tarafta tam tersi aşırı mutluluk hali mevcuttur. Kişi depresyon halinde aşırı çöküntü mutsuzluk gibi duyguları yoğun yaşarken, mani kısmında yani mutluluk halinde ise aşırı özgüven, etrafındaki kişileri güldürme ve eğlendirme gibi durumları yaşamakta ve yaşatmaktadır. Ayrıca bu durumlar ataklar halinde olabilmektedir.

Bipolar bozukluk tipleri vardır;

Bipolar bozukluğun birçok tipi vardır. Ancak uluslararası kabul görmüş ve en sık görülenleri tip bir ve tip ikidir. Tip bir de kişi hayatında en az bir kez manik atak geçirmiştir. Tip iki de ise kişinin hayatında hiçbir zaman mani görülmez. Ancak mani yani aşırı mutluluk hali görülmese de hafif neşe halleri ve bunlara ek daha çok aşırı depresif ataklar görülmektedir. Ayrıca bilinmelidir ki depresif belirtilerle manik depresif belirtileri birbirine karıştırılabilmektedir. Bu konuda hastanın hayatı yakından incelenmeli ve ona göre bir tanı konmalıdır.  Bipolar bozuklukta, manik ve depresif hallerin birbirine karıştığı ve birlikte eşit olarak görüldüğü bir karma tip vardır. Araştırmalara göre bu karma tipte kişinin intihar eğilimi daha yüksektir.

Bipolar Bozukluk Belirtileri

Bipolar bozukluk belirtileri aslında iki aşamada incelenebilir. Zaten bipolar bozukluk duygu iniş çıkışlarıdır. Bir tarafta aşırı mutluluk hali diğer tarafta depresif bir hal söz konusudur. İlk aşama olarak kişide depresif hal varsa; çöküntü, yaşamdan bıkma, hiçbir şeyden zevk almama, hiçbir şey yapmak istememe, durgunluk, moral bozukluğu, içe kapanma, sosyal ilişkilerde geri çekilme, kendine bakmak istememe, uykuda, iştahta bozulma ve hatta yaşamak istememe gibi belirtiler görülür. İkinci aşamada kişi de mani yani aşırı mutluluk hali varsa; depresif belirtilerin tam tersi belirtiler görülür. Yani kişinin özgüveninde artma, neşe ve coşku hali, gülme ve güldürme, hayata bakışta iyimserliğin artması, düşüncelerde hızlanma ve fikir uçuşmaları, yaratıcılıkta artış gibi belirtiler görülür. Hastalığın mani belirtileri kısmında bir artış olduğu için aşırı alışveriş ve para harcama da görülür. Kısacası mani kısımda da insanların tutum ve davranışlarının kabarması ve artması hali belirtileri görülür.  

Bu bahsettiğimiz tablodaki belirtilere manik atak denebilmesi için belirtilerin yaklaşık 1 hafta görülmesi gereklidir. Eğer 4 gün bu belirtiler görülüyorsa hipomani denmektedir. Depresif tablodaki belirtilerin majör depresyon olarak adlandırılabilmesi için de gün içerisinde yoğun depresif hal ve bu halin en az 2 hafta görülmesi gerekmektedir. 

Bipolar Bozukluk Tedavisi

Bipolar bozuklukta koruyucu ve atak giderici olarak kullanılan belli başlı ilaçlar vardır. Bu ilaçların önemli; atak halindeki kriz belirtilerini yatıştırmak, bir diğeri ise yeni gelecek olan atağı önlemek. Bu hastalığa sahip olan kişiler ve aileleri bu hastalığın tedavisinin uzun soluklu ve takip gerektiren bir hastalık olduğunu bilmelidirler. Hiçbir belirti ve şikâyet kalmasa bile ilaç kullanmayı gerektiren bir hastalıktır. Uzun süre ilaç kullanmada bazı kriterler vardır bu kriterler; 

  • Kişinin ailesinde psikiyatrik rahatsızlık veya bipolar bozukluk yaşamış birisinin olması
  • Kişinin 2 veya 2’den fazla atak geçirmiş olmasıdır.

Bu rahatsızlıkta ilaç kulanım süresi tamamen kişinin durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu rahatsızlığın tedavisi için kişinin hayatı geniş kapsamlı incelenmelidir. Bu durum tedavi sürecini büyük ölçüde değiştirecektir.